REGULAMIN - Promenada28.pl - Jedyne apartamenty z takim widokiem...

Jedyne apartamenty z takim widokiem
Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN


Regulamin porządkowy apartamentów1. Rezerwacje apartamentu dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wakacje@promenada28.pl


W korespondencji należy podać:

• termin pobytu /data przyjazdu i wyjazdu/
• wskazany apartament
• ilość osób w apartamencie
• dane kontaktowe


Należy również wpłacić zadatek w kwocie 30% należnej opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, przelewem na rachunek bankowy i 14 dni przed przyjazdem pozostałą kwotę lub w dniu przyjazdu.
Kwota zadatku i numer rachunku bankowego zostaną podane w odpowiedzi
na maila lub telefonicznie.
W przypadku anulacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.

2. Na miejscu pobierana jest kaucja w wysokości 300zł. Kaucja jest zwracana

po sprawdzeniu apartamentu pod kątem zniszczeń oraz kradzieży.

3.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Doba hotelowa trwa od godziny 1
6.00 pierwszego dnia pobytu Najemcy do godziny 11.00 ostatniego dnia pobytu. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres umówiony Najemca powinien zgłosić w dniu poprzedzającym koniec terminu najmu. Wynajmujący uwzględni je w miarę posiadanych możliwości.


5. Przyjazd po godzinie 19.00 oraz opuszczanie przed godziną 7.00 pobierana jest dodatkowa opłata 100 zł.


6. Do ceny pobytu doliczany jest jednorazowy koszt obsługi i przygotowania  apartamentu w wysokości 180 zł.


7. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji, Wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty.

8. Przekazanie kluczy do apartamentu następuje o ustalonej godzinie. Jeżeli Najemca nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym
Administratora dzwoniąc pod podany w e-mailu numer telefonu.

9. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w momencie przekazania kluczy.


10.
Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego najpóźniej
2 godziny wcześniej, o planowanym terminie opuszczenia apartamentu i oddania kluczy.

11. Na wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki łązienkowe 90x50
. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem oraz po wyjeździe Najemcy.

12. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych powstałe z winy Najemcy będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

13. W apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów komórkowych, suszarek do włosów, maszynek do golenia oraz urządzeń komputerowych.

14
. W apartamentach w godzinach 22.00–6.00 obowiązuje cisza nocna.

15.
W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W każdym z apartamentów zainstalowane są czujki przeciwpożarowe, które uruchamiają alarm dźwiękowy zawsze w przypadku wykrycia zagrożenia (dymu). W przypadku złamania zakazu Najemca będzie zobowiązany zapłacić karę pieniężną. Palenie papierosów jest dopuszczalne jedynie na balkonach.

16.
W apartamentach obowiązuje zakaz przebywania zwierząt takich jak np. psy, koty i inne.

17. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo wartościowych przedmiotów należących do przebywających w apartamentach Gości.

18. Apartament powinien zostać oddany przez Najemców w należytym stanie, porządku i czystości. Przed wyjazdem gość jest zobowiązany umyć i odłożyć na miejsce naczynia kuchenne, których używał, zakręcić krany, zgasić światło, zamknąć okna oraz wyłączyć urządzenia elektryczne, wyrzucić śmieci.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego